Градски дизайн

Фокусът ни в тази сфера е насочен към взаимодействието на урбанизма, ландшафтната архитектура и архитектурата. Услугите ни са насочени към създаване на концепции и дизайн на публични пространства и обемно-пространствени проучвания. 

При разработването на проекти в сферата на градския дизайн се ръководим от утвърдени методологии за проучване на публичния живот и градските пространства, които спомагат за създаване на места, характеризиращи се с жизненост и идентичност (placemaking).

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...