Урбанизъм

Услугите на Fortis Visio са насочени в няколко направления и обхващат цялостния диапазон от пространствено до подробно градско планиране. 

При разработването на нашите проекти проучваме и използваме за пример добри практики от световния опит и създаваме собствени, но винаги сме чувствителни към социално-икономическия и екологичен контекст на конкретната територия. Нашите проектни решения стъпват на задълбочени изследвания, включващи количествени и качествени данни и критерии. 

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...