Фортис Визио провежда обучения, насочени към лицата, ангажирани със задачите по отчитане на действията, свързани с управлението и опазването на околната среда в компании от различни браншове, извършващи производствени, строителни, дейности с отпадъци и други.

Извършваме както вътрешнофирмени обучения по специфични теми, според изискванията на клиента, представляващи интерес за служителите на даденото дружество, така и общи в групи от по няколко човека, имащи сходна необходимост от знания в изискванията по даден компонент на околната среда (въздух, води, почви, шум и вибрации, биоразнообразие).

Екипът ни периодично организира и участва в обучения по следните теми:

– Водене на отчетност за дейностите с отпадъци;

– Изготвяне и предоставяне на годишни отчети по отпадъци;

– Водене на отчетност в Националната информационна система за отпадъци (НИСО);

– Управление на производствени и опасни отпадъци;

– Управление на строителни отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали;

– Управление на медицински и болнични отпадъци;

– Определяне, размер и ред за заплащане на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...