Обучения

Fortis Visio провежда обучения на лицата, ангажирани с дейности по управление на околната среда, както и отговорници по опазване на околната среда в предприятията. Обученията могат да бъдат провеждани на група участници от едно или няколко предприятия, както и на частни лица. Могат да включват специфични теми или да бъдат насочени към получаване на информация за основните задължения по отношение изискванията, заложени в законодателната рамка по околна среда на дадено предприятие, като например:

  • управление на производствени, опасни и/или строителни отпадъци;
  • водене на отчетност по отпадъци в Националната информационна система за отпадъци (НИСО) към Изпълнителна агенция по околна среда;
  • съхранение, етикетиране и опаковане на опасни химични вещества и смеси;
  • мониторинг на летливи органични съединения;
  • изисквания по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум и вибрации, биоразнообразие);
  • задължения и отговорности на предприятия от даден отрасъл, свързани с опазването на околната среда, съгласно изискванията на законодателството;
  • организация на дейностите и мероприятията, свързани с опазване компонентите на околната среда, за всяко отделно работно място в дадено предприятие.

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на АБОНИРАНЕ.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...