Управление на околната среда

Услугите на Fortis Visio в сферата на опазването и управлението на околната среда са насочени в няколко направления. Екипът ни предоставя консултации и изготвя документация, свързана с управление на отпадъците, процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценка за съвместимост (ОС) и екологична оценка (ЕО), планове и програми, изисквания към промишлеността, мониторинг по компоненти на околната среда, законодателни изисквания към дейността на клиента и други.

Fortis Visio може да окаже съдействие както за привеждането на дейността на фирмите в съответствие с нормативно определените изисквания, така и при осъществяването на различни доброволни инициативи и създаване на добри практики. Стремежът ни е да отговорим на нуждите на компании от различни браншове, като им осигурим качествено и ефективно обслужване.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...