Обучение в КонтурГлобал Оперейшънс България АД

Период на изпълнение:
2017 г.

Възложител:
„КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД (ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“)

Екип:
Веселин Панайотов, инж. Станислав Николов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД на тема: „Изисквания при съхранението, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси“ на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Участниците са разпределени в групи, като обучението се провежда в няколко последователни дни, така че да се постигне пълноценно възприемане на материала от присъстващите, както и възможност да се улесни комуникацията, с цел дискутиране на въпроси от практическо естество. Обучението цели участниците да придобият необходимата компетентност за прилагане на нормативните актове и вътрешни правила в ежедневната работа, която извършват. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите ще могат да изпълняват задълженията в областта на коректното опаковане и обозначаване на опасни химични вещества и смеси, правилното съхранение, както и използване на специфичните лични предпазни средства за гарантиране на ефективна и безопасна работа на територията на предприятието.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...