Обучение в Щрабаг ЕАД

 

Период на изпълнение:

2017 г.

Възложител:
„Щрабаг“ ЕАД

Екип:
Веселин Панайотов, инж. Христомир Николов, инж. Станислав Николов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от „Щрабаг“ ЕАД на тема: „Управление на отпадъци и водене на отчетност“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството, както и водене на отчетност за извършените дейности. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи отчитането на количества образувани, транспортирани и третирани отпадъци, както и да водят коректна отчетност, която да представят пред компетентните органи.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...