Обучение в ДП РВД: Ръководство на въздушното движение

Период на изпълнение:

2018 г.

Възложител:
ДП РВД: „Ръководство на въздушното движение“

Екип:
Веселин Панайотов, инж. Христомир Николов, инж. Станислав Николов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от ДП РВД: „Ръководство на въздушното движение“  на тема: „Водене на отчетност за образуваните от дейността на предприятието отпадъци през Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството, както и водене на отчетност за извършените дейности. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи отчитането на количества образувани, транспортирани и третирани отпадъци, както и да водят коректна отчетност, която да представят пред компетентните органи.

снимка: https://www.bulatsa.com/

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...