Обучение в Микс-Констръкшън ООД

Период на изпълнение:

2017 г.

Възложител:
„Микс-Констръкшън“ ООД

Екип:
инж. Станислав Николов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от „Микс-Констръкшън“ ООД на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“. Обучението има за цел повишаване на информираността и придобиване на актуални знания от участниците, по отношение управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството. Застъпени са изискванията за изготвяне на план за управление на строителни отпадъци, отчет за изпълнение на плана, както и водене на отчетност за извършваните дейности с отпадъци от дружеството. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи управлението на строителните отпадъци при строително-монтажни работи и премахване на строежи.

снимка: miks.bg

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...