Обучение в Байер България ЕООД

Период на изпълнение:
2018 г.

Възложител: „Байер България“ ЕООД

Екип:
Веселин Панайотов, инж. Христомир Николов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от фирми: „Фермер 21“ ООД, „999 – Иван Асенов“ ЕООД и „Агрофарм“ ООД на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“.  Участниците са разпределени в групи, като обучението се провежда в няколко дни, така че да се постигне пълноценно възприемане на материала от присъстващите, както и възможност да се улесни комуникацията, с цел дискутиране на въпроси от практическо естество. Обучението цели участниците да придобият необходимата компетентност за прилагане на нормативните актове и вътрешни правила в ежедневната работа, която извършват. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите ще могат да изпълняват задълженията в областта на коректното опаковане и обозначаване на опасни химични вещества и смеси, правилното съхранение, както и използване на специфичните лични предпазни средства за гарантиране на ефективна и безопасна работа на територията на предприятията.

снимка: https://media.bayer.com

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...