Обучение в АЕЦ Козлодуй ЕАД

Период на изпълнение:
2018 г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Екип:
Веселин Панайотов, инж. Станислав Николов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на тема: „Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси“ на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Участниците са разпределени в групи, като обучението се провежда в два последователни дни, така че да се постигне пълноценно възприемане на материала от присъстващите, както и възможност да се улесни комуникацията, с цел дискутиране на въпроси от практическо естество. Обучението цели участниците да придобият необходимата компетентност за прилагане на нормативните актове и вътрешни правила в ежедневната работа, която извършват. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите ще могат да изпълняват задълженията в областта на коректното опаковане и обозначаване на опасни химични вещества и смеси, правилното съхранение, както и използване на специфичните лични предпазни средства за гарантиране на ефективна и безопасна работа на територията на предприятието.

снимака: http://www.kznpp.org

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...