Обучения в Аджибадем Сити Клиник

Период на изпълнение:

2017 – 2018 г.

Възложител:
„Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД и „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД

Екип:
инж. Станислав Николов, инж. Христомир Николов, Веселин Панайотов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучения на служители от „Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД и „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД на теми: „Управление на болнични и медицински отпадъци. Водене на отчетност в новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“ и „Безопасно съхранение и законосъобразно етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси“. Обученията имат за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружествата, тяхното отчитане, а също така да получат актуална информация за безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи управлението на отпадъци, генерирани на територията на здравните и лечебни заведения, както и безопасното съхранение и работа с опасни химични вещества и смеси.

снимка: http://www.acibademcityclinic.bg

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...