Обучение в Джи Пи Груп АД

Период на изпълнение:

2018 г.

Възложител:
„Джи Пи Груп“ АД

Екип:
инж. Станислав Николов, Веселин Панайотов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от „Джи Пи Груп“ АД на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството, както и за изискванията при влагането на рециклирани строителни материали. Застъпени са изискванията за изготвяне на план за управление на строителни отпадъци, отчет за изпълнение на плана, както и водене на отчетност за извършваните дейности с отпадъци от дружеството. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи управлението на строителните отпадъци при строително-монтажни работи и премахване на строежи.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...