Oбщи устройствени планове на общини

Тип:
Обществена поръчка

Местоположение:
България

Период на изпълнение:
2014 – 2018

Възложител:
Община Копривщица, Община Горна Малина, Община Маджарово

Статус:
Изпълнени/в процес на изпълнение

 

 

 

Общите устройствени планове на общини са стратегически документи, определящи бъдещото развитие на дадена община за планов период от 20 г. Разработват се на два етапа – предварителен и окончателен проект, като предварителният проект подлежи на процедури по съгласуване с редица заинтересовани органи и лица, в т.ч. със засегнатата общественост. Паралелно с разработването на общите устройствени планове се провежда и процедура по екологична оценка, а по преценка на компетентните органи – и по оценка на съвместимостта. Това позволява окончателният проект на ОУП да е съобразен с целите по опазване на околната среда и човешкото здраве, както и да отразява вижданията на заинтересованите лица по отношение на бъдещото развитие на общината.
Съгласувателните процедури включват представяне на предварителните проекти пред заинтересованата общественост и институции (обществено обсъждане), но нашият екип извършва и едно допълнително представяне на ескиз на ОУП с оглед да се осигури възможност за широк достъп до плана и да се отразят в максимална степен предложенията на всички засегнати страни.
Разработени са ОУП на община Копривщица и община Горна Малина. В процес на разработване на ОУП на община Маджарово.
В разработването на ОУП участват високо квалифицирани експерти.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...