Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на логистичен склад на Акт Лоджистик АД

Период на изпълнение:

2016 г.

Възложител:
„Акт Лоджистик“ АД

Екип:
инж. Станислав Николов, инж. Христомир Николов

Статус:
Изпълнен

Чрез изготвянето на доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за логистичен склад на „Акт Лоджистик“ АД се постига съответствие с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Докладът включва целите и политиката на оператора за предотвратяване на големи аварии с оглед безопасната експлоатация на съоръжението, като е оценен и рискът от възникването на големи аварии. Политиката за предотвратяване на големи аварии включва система от мерки за управление на безопасността, чрез която предприятието провежда систематична и последователна политика за предотвратяване на риска от възникване на аварии, с оглед безопасната експлоатация на предприятието.

снимка: www.act-logistics.com

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...