Обучение в ДП Пристанищна инфраструктура

Период на изпълнение:

2018 г.

Възложител:
Държавно предприятие „Пристанищна инфрактруктура“ (ДППИ)

Екип:
инж. Станислав Николов, Веселин Панайотов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от ДППИ на тема: „Управление на отпадъците от дейността и водене на отчетност за тях, съгласно изискванията на нормативната уредба“. Обучението е двудневно, като има за цел участниците да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта, предвид че ДППИ предвижда въвеждане на система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи законосъобразното управление и отчитане на отпадъците, генериращи се от дейността на дружеството.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...