Разработване на Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в НП

Тип:
Обществена поръчка

Местоположение:
България

Период на изпълнение:
2014 – 2015

Възложител:
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Партньори:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Национален природонаучен музей при БАН

Статус:
Изпълнен

 

Разработването на стратегическите насоки за развитие на охраната и контрола в НП „Централен Балкан“ е един от приоритетите на Дирекцията на парка за програмен период 2014 – 2020 г.
Стратегическите насоки включват:

  • Подходи, приоритети и етапи за развитие на контролно-охранителната и противопожарната дейност в парка;
  • Стандарти за подбор на служителите, обучение и текущо атестиране;
  • Стандарти за охранителна, противопожарна и инфраструктура за мониторинг;
  • Видовете иновативни технологии за охрана и контрол, които следва да се въведат в парка.

Насоките са включени в Стратегия за развитие на охраната и контрола в НПЦБ с период на изпълнение 5 години.
Дейностите по проекта са изпълнени в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура“ по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“.

 

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...