Разработване на План за управление ползването на пътищата в НП

  Тип:
  Обществена поръчка

  Териториален обхват:
  България

  Период на изпълнение:
  2014 – 2015 г.

  Възложител:
  Дирекция „Национален Парк Централен Балкан“

  Партньори:
  НПМ при БАН, ИБЕИ при БАН

  Статус:
  Изпълнен

   

   

  Дейностите по проекта са насочени към актуализиране на наличната информация за пътищата и пътната инфраструктура в границите на Национален парк „Централен Балкан“.

  Планът включва:

  • Списък на пътната инфраструктура;
  • Категоризация на пътната мрежа;
  • Стандарти за техническото състояние на пътищата;
  • Режимите и нормите за допустимото натоварване с транспортни превзни средства по категории път и сезон;
  • Модел за пропускателен режим на МПС и организирането му;
  • Технологични процеси за поддържане на оптималното техническо състояние на пътищата и прилежащата пътна инфраструктура.

  Разработването на Плана за управление ползването на пътищата в НП „Централен Балкан“ е изпълнено в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура“ по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички“.

  Вие дарявате на Science for nature Foundation

  Каква сума желаете да дарите?
  €5 €10 €20
  Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
  Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
  Име *
  Фамилия *
  Email адрес *
  Мобилен номер
  Адрес
  Съобщение
  Обработване...