Национален мониторинг на риби

  Тип:
  Обществена поръчка

  Териториален обхват:
  България

  Период на изпълнение:
  2013 – 2015 г.

  Възложител:
  Изпълнителна агенция по околна среда

  Партньори:
  НПМ при БАН, ИБЕИ при БАН

  Статус:
  Изпълнен

   

  Дейностите по проекта са част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС и обхващат 52 вида риби.

  В рамките на проекта се предвижда изпълнение на следните основни дейности:

  • Изготвяне на методики за мониторинг и оценка на целевите видове;
  • Моделиране на потенциалните местообитания на целевите видове;
  • Определяне на местата за мониторинг;
  • Теренни проучвания;
  • Захранване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;
  • Оценка на природозащитното състояние на целевите видове;

  В изпълнението на дейностите са включени над 25 експерти по ихтиофауна.

   

  Вие дарявате на Science for nature Foundation

  Каква сума желаете да дарите?
  €5 €10 €20
  Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
  Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
  Име *
  Фамилия *
  Email адрес *
  Мобилен номер
  Адрес
  Съобщение
  Обработване...