Мониторинг и картиране на биологичното разнообразие в района на находище за метални полезни изкопаеми „Трън“

Местоположение:
община Трън

Период на изпълнение:
2015 – 2016

Партньори:
„БТ-Инженеринг“ ЕООД

Клиент:
„Евромакс Сървисиз“ ООД

Екип:
доц. д-р Диана Златанова, Димитър Рагьов, Антония Хубанчева, Десислава Стефанова, Стоян Горанов, Никола Дойкин, Рашид Рашид

Статус:
Изпълнен

 

Извършеното изследване обхваща мониторинг в рамките на една календарна година на биологичното разнообразие в териториалния обхват на находище „Трън“, община Трън, както и непосредствено прилежащите на находището територии. Целеви видове, обект на мониторинг, са: птици, прилепи и някои едри бозайници (рис, мечка, вълк).

Извършени са теренни проучвания в рамките на проектоконцесионната площ, на база които е изготвена оценка на възможните негативни въздействия от разработването и експлоатацията на находище „Трън“. Резултатите от проучванията са представени в отделни експертни доклади за всяка група целеви видове и обобщен доклад.

В проекта са взели участие повече от 10 експерти – специалисти по орнитология, едри бозайници, прилепи.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...