23
юни

Отново ловни соколи в НП „Централен Балкан“

През 2015 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ изпълнява дейности по опазване и възстановяване на ловния сокол в България. Целта на проекта е да бъдат разселени в природата 7 млади птици по метода хакинг, с което ще се подпомогне завръщането на вида като гнездящ в Централен Балкан и България. Дейността...
Read More
29
юни

Fortis Visio и партньори ще консултират Дирекция „НПЦБ“

Fortis Visio съвместно с партньорите си Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Национален природонаучен музей при БАН спечели обществена поръчка с предмет „Избор на консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички”. „Консултант Натура“ ще подпомага Дирекцията на НПЦБ чрез изготвяне на технически спецификации на...
Read More
13
юни

Fortis Visio ще лекува Стария бряст в Сливен

Община Сливен възложи на Fortis Visio извършването на оценка на здравословното състояние на Стария бряст в гр. Сливен, който спечели конкурса „Европейско дърво на годината 2014“. Изследването на здравословното състояние на Стария бряст ще обхване няколко основни дейности: оценка на хранителния режим; фитопатологичен и дендрохронологичен анализ; анализ на степента на загниване на...
Read More
30
май

Обучение за прилагане на методиките за мониторинг

В рамките на проекти за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, в периода 21-23.05.2014 г. беше проведено обучение за запознаване на експерти от ИАОС, РИОСВ, НП и ПП с методиките за мониторинг на целевите видове от трите групи животни. Теоретичната част на обучението...
Read More
15
авг.

Национален мониторинг на биоразнообразието

Fortis Visio, съвместно с Националния природонаучен музей и Института за екосистемни изследвания и биоразнообразие при БАН, ще изпълнява проекти за теренни проучвания на разпространение и численост на три групи животни: безгръбначни, риби, земноводни и влечуги. Те са част от изпълнението на проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура №...
Read More
1 6 7 8 9

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...