14
февр.

Обучение по управление на отпадъците

Fortis Visio ще проведе обучение на тема „НОВИ ИЗИСКВАНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОПАСНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“ на 23 февруари в гр. София. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците,...
Read More
27
ян.

Обучение за съхранението на химични вещества и смеси

Fortis Visio ще проведе две обучения на тема „Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси“ на 2 февруари в гр. Варна и 9 февруари в гр. София. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение...
Read More
10
юли

Обществено обсъждане на ПУ на резервати

Във връзка с изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) уведомява всички заинтересовани страни, че ще се проведе обществено обсъждане на проектите на Планове за управление (ПУ) на резерват (Р)...
Read More
23
юни

Отново ловни соколи в НП „Централен Балкан“

През 2015 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ изпълнява дейности по опазване и възстановяване на ловния сокол в България. Целта на проекта е да бъдат разселени в природата 7 млади птици по метода хакинг, с което ще се подпомогне завръщането на вида като гнездящ в Централен Балкан и България. Дейността...
Read More
29
юни

Fortis Visio и партньори ще консултират Дирекция „НПЦБ“

Fortis Visio съвместно с партньорите си Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Национален природонаучен музей при БАН спечели обществена поръчка с предмет „Избор на консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички”. „Консултант Натура“ ще подпомага Дирекцията на НПЦБ чрез изготвяне на технически спецификации на...
Read More
1 5 6 7 8

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...