01
окт.

Обучение на тема: „Водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по управление на отпадъците“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с воденето на отчетността и предоставянето на информация за дейностите по управление...
Read More
23
авг.

Обучение на тема: “Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях”

Фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират обучение на тема “Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.” Обучението ще бъде проведено на: 20.09.2018 г. в гр. София и на 27.09.2018 г. в гр. Варна. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания ипроизтичащите от...
Read More
23
авг.

Обучение на тема: „Актуални изисквания при управлението на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци . По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане...
Read More
20
юли

Търсим си нови колеги

Във връзка с новите проекти на фирмата търсим попълнения към нашия екип и този на партньорите ни от Фондация Наука за природата. Експерт обучения Основните задължения за позицията са: Участва в проекти в сферата на опазване и управление на околната среда; Участва в организацията и провеждането на събития и обучения,...
Read More
19
юли

Започваме проект по Програма LIFE

Fortis Visio e водещ бенефициент по проект LIFE17 NAT/BG/000602: LIFE UNDER ONE ROOF, с пълно наименование: Bats and men – sharing LIFE under one roof / Прилепи и хора – живот под един покрив. Проектът, който в началото на годината беше одобрен и ще бъде финансиран по програма LIFE на...
Read More
1 2 3 4 5 8

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...