25
апр.

Обучение на тема: “Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях”

Фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират обучение на тема “Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.” Обучението ще бъде проведено на: 22.05.2018 г. в гр. Варна и на 30.05.2018 г. в гр. София. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания ипроизтичащите от...
Read More
25
апр.

Обучение на тема: “Актуални изисквания при управлението на производствени, опасни и строителни отпадъци”

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалнитеизисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци . По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане...
Read More
22
мар.

Обучение на тема: „Актуални изисквания при управлението на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци . По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане...
Read More
09
февр.

Обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

Фортис Визио и Еко Сълюшънс в партньорство с АСУОС организират обучение на тема „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“. Обучението ще се проведе на 30 март в гр. София. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите вече нормативни изисквания и произтичащите от тях...
Read More
01
февр.

Обучение на тема: „Водене на отчетност по отпадъци. Изготвяне и предоставяне на годишни отчети.“

Във връзка с наближаване на крайните срокове за подаване на годишни отчети по отпадъци за отчетната 2017 година – 10 март 2018 г., както и коригирани отчети до 31 март 2018 г., Фортис Визио и Еко Сълюшънс в партньорство с АСУОС организират провеждането на обучение за разясняване на изискванията за реда и образците за изготвяне и предоставяне...
Read More
1 2 3 4 5 7

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...