13
юни

Fortis Visio ще лекува Стария бряст в Сливен

Община Сливен възложи на Fortis Visio извършването на оценка на здравословното състояние на Стария бряст в гр. Сливен, който спечели конкурса „Европейско дърво на годината 2014“. Изследването на здравословното състояние на Стария бряст ще обхване няколко основни дейности: оценка на хранителния режим; фитопатологичен и дендрохронологичен анализ; анализ на степента на загниване на...
Read More
30
май

Обучение за прилагане на методиките за мониторинг

В рамките на проекти за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, в периода 21-23.05.2014 г. беше проведено обучение за запознаване на експерти от ИАОС, РИОСВ, НП и ПП с методиките за мониторинг на целевите видове от трите групи животни. Теоретичната част на обучението...
Read More
15
авг.

Национален мониторинг на биоразнообразието

Fortis Visio, съвместно с Националния природонаучен музей и Института за екосистемни изследвания и биоразнообразие при БАН, ще изпълнява проекти за теренни проучвания на разпространение и численост на три групи животни: безгръбначни, риби, земноводни и влечуги. Те са част от изпълнението на проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура №...
Read More
02
юни

Консултантите ни – лектори на втори семинар във Варна

Консултанти от Fortis Visio бяха лектори на втори семинар на тема „Роля на общините в управлението на отпадъците според Закона за управление на отпадъците“. Този път семинарът се проведе във Варна на 30.05.2013 г., като присъстваха зам.-кметове, директори на дирекции по околна среда, специалисти по околна среда и еколози от...
Read More
17
мар.

Консултантите ни – лектори на семинар в Банско

Консултанти от Fortis Visio бяха лектори на семинар на тема „Роля на общините в управлението на отпадъците според Закона за управление на отпадъците“. На семинара, проведен в Банско на 14.03.2013 г., участваха представители на местната власт, ангажирани в дейностите с отпадъци. На семинара бяха разгледани задълженията на общините в управлението...
Read More
1 8 9 10

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...