За нас

Fortis Visio е фирма, която предлага консултантски услуги в сферата на околната среда, урбанизма и градския дизайн. Услугите ни са насочени към провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, изготвяне на анализи и оценки на околната среда, справки по приложимите нормативни актове, изготвяне и изменение на устройствени планове, изследвания и дизайн на публични пространства и обемно-пространствени проучвания.

Основният стремеж на Fortis Visio е предоставянето на цялостно обслужване, ориентирано към конкретните нужди на клиента. Целта ни е да създаваме добри практики, да намираме нови пътища и решения.

Мисия
Да работим за постигането на:

  • Природосъобразно развитие;
  • Ефективно управление на ресурсите;
  • Устойчиви градове и активни местни общности.

Визия 
Подобряваме качеството на средата около нас.

Нашият екип

Станислав Николов
инж. еколог

stanislav@fortisvisio.com
+359 877 774 215

Мариела Карапавлова
еколог

mariela@fortisvisio.com
+359 877 774 216

Даниела Хаджийска
еколог

daniela@fortisvisio.com
+359 877 774 230

Рашид Рашид
еколог

rashid@fortisvisio.com
+359 899 205 776

Христомир Николов
инж. еколог

hristomir@fortisvisio.com
+359 885 430 633

Димитър Рагьов
инж. горско стопанство

dimitar@fortisvisio.com
+359 877 764 110

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...