09
ян.

Обява за работа по проект

Fortis Visio е бенефициент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Във връзка с изпълнението на посочения проект търсим колеги за три позиции.

Отговорник, специализирано оборудване и софтуер

Основните отговорности и задължения за позицията са следните:

 • Отговаря за функционирането и поддръжката на специализирано оборудване за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Отговаря за функционирането и поддръжката на специализиран софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Работи със специализираното оборудване и специализирания софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Запознава останалите членове на екипа по проекта и външни експерти с работата на специализираното оборудване и специализирания софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа по проекта, включително външни експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:

 • Висше образование – специалност Биология, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Ландшафтна архитектура;
 • Професионален опит: минимум 6 години;
 • Трудов стаж по специалността: минимум 4 години.

 

Отговорник, референтни стойности

Основните отговорности и задължения за позицията са следните:

 • Отговаря за поддръжка на референтните стойности в базата данни на специализиран софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Работи на терен със специализирано оборудване за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Запознава останалите членове на екипа по проекта и външни експерти с референтните стойности в базата данни на специализирания софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа по проекта, включително външни експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:

 • Висше образование – специалност Биология, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Ландшафтна архитектура, Агрономство, Растителна защита;
 • Професионален опит: минимум 6 години;
 • Трудов стаж по специалността: минимум 4 години.

 

Отговорник, уеб и мобилно приложение

Основните отговорности и задължения за позицията са следните:

 • Отговаря за функционирането и поддръжката на уеб и мобилно приложение на специализиран софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Работи на терен със специализирано оборудване и специализиран софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Запознава останалите членове на екипа по проекта и външни експерти с уеб и мобилното приложение на специализирания софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета;
 • Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа по проекта, включително външни експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:

 • Висше образование – специалност Биология, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Ландшафтна архитектура, Информационни технологии, Индустриален мениджмънт;
 • Професионален опит: минимум 6 години;
 • Трудов стаж по специалността: минимум 4 години.

 

Ние предлагаме възможност за работа на пълно работно време с продължителност 20 месеца по посочения проект за оценка на здравословното състояние на дървета.

Ако проявявате интерес, изпратете Вашата автобиография в срок до 25.01.2019 г. на електронна поща: office@fortisvisio.com, като посочите позицията, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...