05
ян.

Кариера във Fortis Visio – Консултант околна среда

Fortis Visio е фирма, която предлага консултантски услуги в сферата на управлението на околната среда.

Във връзка с новите ни проекти си търсим колега/колежка на позиция Консултант околна среда.

Основните задължения на стажанта са:

 • Участва в проекти в сферата на опазване и управление на околната среда, включително анализи и изследвания в сферата на опазване на местообитания и видове;
 • Участва в организацията и провеждането на събития и обучения
 • Изготвя презентации;
 • Изготвя статии и новини за уебсайта и социалните мрежи;
 • Комуникира с институции, местни власти и местни общности;
 • Изготвя доклади и отчети по проекти;
 • Подготвя проектни предложения и оферти;
 • Комуникира с настоящи и потенциални клиенти и партньори;
 • Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:

 • Висше образование;
 • Експертни познания за компонентите на околната среда, вкл. биологично разнообразие;
 • Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Трудов стаж – минимум 1 година;
 • Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които имат притежават:

 • Висше образование по специалност Екология и опазване на околната среда, Биология, География и други сходни в направления Биологични науки, Науки за земята;
 • Професионален опит в сферата на околната среда и консервационната биология;
 • Опит в работа, свързана с опазване на местообитания и видове;
 • Умения и опит в организиране и водене на обучения и събития.

Ние предлагаме възможност за работа на пълно работно време по проекти за опазване и управление на околната среда.

Ако описаните дейности представляват интерес за Вас, кандидатствайте по обявата до 31.01.2019 г., като изпратите CV и кратък текст (до 1 страница) на office@fortisvisio.com защо бихте искали да работите в сферата на опазване на околната среда. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...