04
ян.

Кариера във Fortis Visio – Консултант околна среда (стажант)

Fortis Visio е фирма, която предлага консултантски услуги в сферата на управлението на околната среда.

Във връзка с новите ни проекти си търсим колега/колежка на позиция Консултант околна среда.

Основните задължения на стажанта са:

  • Участва в проекти в сферата на опазване на околната среда, включително анализи и изследвания в сферата на опазване на местообитания и видове;
  • Изготвя статии и новини за уебсайта и социалните мрежи;
  • Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:

  • Висше образование;
  • Познания за компонентите на околната среда, вкл. биологично разнообразие;
  • Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
  • Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които имат притежават:

  • Висше образование по специалност Екология и опазване на околната среда, Биология, География и сходни;
  • Интереси и познания в сферата на околната среда и консервационната биология;
  • Опит в работа, свързана с опазване на местообитания и видове.

Ние предлагаме платен стаж на пълно работно време и възможност за постоянна работа при добро представяне.
Ако описаният стаж представлява интерес за Вас, кандидатствайте по обявата до 31.01.2019 г., като изпратите CV и кратък текст (до 1 страница) на office@fortisvisio.com защо бихте искали да работите в сферата на опазване на околната среда. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...