23
авг.

Обучение на тема: „Актуални изисквания при управлението на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци . По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Обучението ще бъде проведено на 18.09.2018 г. в гр. София и на 26.09.2018 г. в гр. Варна.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

– Лица отговорни за управлението и работата с производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

– Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;

– Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи, лица, които обезвреждат отпадъци.

Програма за обучението може да намерите на линка по-долу:

– „Актуални изисквания при управлението на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. При участие на повече от един участник от една и съща фирма, при плащане до 10 дни преди датата на обучението, както и за членове на АСУОС – 10% отстъпка. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците, след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: Регистрационна форма

За информация: 0888 956 901 | 0877 774 215 | info@ecosolutions.bg

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...