Научи повече

Проект "Живот под един покрив"

Научи повече

Обучение: „Комплексни разрешителни - 
издаване, преразглеждане, изменение,
актуализиране, прилагане и контрол“

Актуални новини

Всички новини
18
апр.

Публична покана с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“

„Фортис Визио“ ЕООД, бенецифиент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, провежда процедура...
Read More
15
апр.

Публична покана с предмет: „Придобиване на специализиран софтуер за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“

„Фортис Визио“ ЕООД, бенецифиент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, провежда процедура...
Read More
26
мар.

Обучение на тема: „Комплексни разрешителни – издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране, прилагане и контрол“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на действащите изисквания и последните промени в националната нормативна уредба по комплексни разрешителни. По време на обучението ще бъдат обсъдени и...
Read More

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...